Batenburg Notarissen

Beverwijk

Huize Westerhout behoorde tot het bezit van de familie van Boreel, die ook de buitenplaats Beeckestein in Velsen in bezit had naast bezittingen in Amsterdam en elders. Het landhuis is gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect J.J. van Nieukerken (1854-1913) in neo-Hollandse renaissancestijl.

Het gebouw inmiddels rijksmonument was na velerlei gebruik (oa de muziekschool en diverse horeca) leeg en vervallen. De gemeente besloot het pand i.s.m. custom property solutions te herontwikkelen door te investeren in de bouwkundige verbouwing; goede installaties, infrastructuur met behoud van neorenaissance stijl en het aantrekken van een huurder die daarin past. Batenburg notarissen besloot de helft van dit kleine kasteel te huren en te verbouwen tot een sfeervol en praktisch kantoor i.s.m. de gemeente Beverwijk en Dineke Dijk architecten.

Uitgangspunt van het interieurontwerp is om het monumentale karakter van het pand, zoals de grote eiken trap, hoge plafonds en klassieke schoorsteenmantels met ingebouwde spiegels. Aan de andere kant moest het kantoor laagdrempelig en praktische blijven voor de diverse bezoekers en medewerkers van Batenburg notarissen. Om die reden heb ik gekozen voor een strakke licht industriële aanvulling op de bestaande klassieke elementen.